A downloadable Videojocs PT 2022 for Windows

Videojocs Desenvolupats durant les colònies de videojocs de la Pere Tarrés, juliol de 2022

Durant l'estada, els nens i nenes han treballat amb el motor gràfic Construct 3 per crear un videojoc en una setmana. Tot això s'ha fet a La Conreria en col·laboració amb tècnics d'ENTI-UB Escola de noves tecnologies interactives de la Universitat de Barcelona.

Videojocs:

Grup 1 - Traveller Balloon

Grup 2 - Snowflake Doesn't Want to Die

Grup 3 - Spite

Grup 4 - Insolation

Grup 5 - IceHead

Grup 6 - Snow Hunter

Grup 7 - FireRoid

Grup 8 - Looking For Ice

Grup 9 - L'Iglu fa Glu Glu

Grup 10 - Fire vs Water

Install instructions

1 - Descarrega't el videojoc del grup que desitgis

2 - Descomprimeix l'arxiu

3 - Una vegada descomprimit, obre la carpeta win64 i busca l'arxiu executable (.exe) amb el nom del joc i executa'l!

Nota - És possible que a l'executar el projecte el sistema demani d'actualitzar el Microsoft Edge 2. Clica OK i disfruta del joc! 

Download

Download
Grup 1 - Traveller Balloon.zip 11 MB
Download
Grup 2 - Snowflake doesnt want to die.zip 5 MB
Download
Grup 3 - Spite.zip 8 MB
Download
Grup 4 - Insolation.zip 5 MB
Download
Grup 5 - Ice Head.zip 15 MB
Download
Grup 6 - Snow Hunter.zip 9 MB
Download
Grup 7 - FireRoid.zip 20 MB
Download
Grup 8 - Looking for Ice.zip 18 MB
Download
Grup 9 - Iglu fa Glu Glu.zip 11 MB
Download
Grup 10 - Fire vs Water.zip 8 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.